Метод лікування ударно-хвильової терапії відрізняється рядом позитивних характеристик щодо оздоровлення всього тіла людини. Чітко простежується підвищення еластичності тканин, збільшення у них здібностей переносити підвищені навантаження, стрімке зникнення болю. Завдяки такому стрімкому і природному розвитку, починається посилений ріст мікрокаппілярів, проявляється реваскуляризація і проходить відновлення кровопостачання проблемних ділянок кістково-м'язової системи.